NHẬN CỔ PHIẾU FREE TỪ INFINA
NHẬN BITCOIN FREE TỪ FREEBITCO.IN

 Ngày có hiệu lực: 01/01/2020 Chính sách Bảo mật này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp b...

Chính sách bảo mật

 Ngày có hiệu lực: 01/01/2020


Chính sách Bảo mật này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Cách Tiết Kiệm hoặc các đối tác của chúng tôi (“Dịch vụ Cách Tiết Kiệm” hoặc “Dịch vụ”) thông qua các trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở www.cachtietkiem.com và các ứng dụng di động có thể tải xuống của chúng tôi (gọi chung là “Trang web”).


Chính sách Bảo mật này mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, người mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các thực tiễn về Bảo mật được mô tả trong Chính sách này.


I. Thông tin chúng tôi thu thập


A. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TRỰC TIẾP TỪ BẠN


Chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi - ví dụ: khi bạn đăng ký trở thành thành viên, khi bạn yêu cầu đủ điều kiện cho thẻ tín dụng của bên thứ ba hoặc sản phẩm cho vay, khi bạn yêu cầu báo cáo tín dụng TransUnion và / hoặc điểm, khi bạn liên kết các tài khoản tài chính của bên thứ ba, khi bạn chuyển tiền hoặc khi bạn điền vào máy tính, biểu mẫu hoặc các trường khác trên Trang web của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một hoặc nhiều phần thông tin sau:


 • Tên.
 • Địa chỉ email.
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh.


Xin lưu ý: Chúng tôi chuyển thông tin này một cách an toàn cho các đối tác bên thứ ba của mình khi bạn yêu cầu Dịch vụ yêu cầu chúng tôi xác nhận danh tính của bạn, khi bạn yêu cầu sơ tuyển sản phẩm của họ và / hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin tài chính của bạn trên Trang web của chúng tôi.


B. THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP TỰ ĐỘNG 


1. Thông tin được thu thập


Khi bạn truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ hoặc mở email từ Cách Tiết Kiệm, chúng tôi có thể tự động nhận và ghi lại một số thông tin nhất định từ máy tính, trình duyệt web và / hoặc thiết bị di động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:


Địa chỉ IP hoặc địa chỉ hoặc ID thiết bị khác.

Trình duyệt web và / hoặc loại thiết bị.

Dữ liệu vị trí địa lý, bao gồm cả việc bạn sử dụng Trang web trên thiết bị di động.

Cài đặt và cấu hình phần cứng và phần mềm.

Các trang hoặc trang web mà bạn truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi truy cập Trang web.

Các trang bạn xem trên Trang web.

Hành động của bạn trên Trang web.

Ngày và giờ bạn truy cập, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.


2. Thông tin cookie 


Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều Cookie (là các tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi ký tự chữ và số) đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục. Cookie phiên sẽ biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie ổn định vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình và có thể được trình duyệt của bạn sử dụng trong những lần truy cập Dịch vụ tiếp theo. Cookie liên tục có thể bị xóa. Vui lòng xem lại tệp “Trợ giúp” của trình duyệt web của bạn để tìm hiểu cách thích hợp để sửa đổi cài đặt Cookie của bạn. Nếu bạn xóa hoặc chọn không chấp nhận Cookie từ Dịch vụ, bạn có thể không sử dụng được hết tiềm năng của các tính năng của Dịch vụ.


3. Báo hiệu web của bên thứ ba và các nút của bên thứ ba


Chúng tôi có thể triển khai quảng cáo của bên thứ ba hoặc nội dung khác trên Trang web có thể sử dụng GIF rõ ràng hoặc các dạng báo hiệu web khác, cho phép nhà cung cấp nội dung bên thứ ba đọc và ghi Cookie vào trình duyệt web của bạn liên quan đến việc bạn xem tệp thứ ba - nội dung của bên trên Trang web. Ngoài ra, chúng tôi có thể triển khai các nút của bên thứ ba (chẳng hạn như nút “thích” hoặc “chia sẻ” của Facebook) có thể cho phép bên thứ ba thu thập thông tin về bạn thông qua Cookie của trình duyệt của họ, ngay cả khi bạn không tương tác với nút đó.


Một số chương trình nhắm mục tiêu và quảng cáo khác nhau có thể được sử dụng trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn Google Analytics. Chúng tôi cho phép các bên thứ ba, bao gồm các đối tác kinh doanh không liên kết, mạng quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích và các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn trên Trang web và trên các trình duyệt và thiết bị của bạn bằng cách sử dụng cookie, đèn hiệu web, mã nhận dạng quảng cáo di động và các công nghệ khác. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo trực tuyến trên các trình duyệt và thiết bị của bạn, phù hợp với sở thích và sở thích của bạn. Thông tin được thu thập thông qua đèn hiệu web, nút và các công nghệ tương tự được thu thập trực tiếp bởi các bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các bên thứ ba này. Thông tin được các bên thứ ba thu thập theo cách này phải tuân theo các chính sách bảo mật của chính bên thứ ba đó. Một số bên thứ ba này là thành viên của Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng và tham gia vào việc chọn không tham gia của ngàn. Ngoài ra, bạn có thể chọn không sử dụng Cookie Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .


Do sự khác biệt giữa việc sử dụng trang web và ứng dụng trên thiết bị di động, bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để chọn không tham gia trên cả hai nền tảng. Nhiều thiết bị di động cho phép bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích cho các ứng dụng di động bằng cách sử dụng cài đặt trong ứng dụng di động hoặc thiết bị di động của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra cài đặt điện thoại di động của bạn. Bạn cũng có thể gỡ cài đặt ứng dụng của chúng tôi bằng quy trình gỡ cài đặt chuẩn có sẵn trên thiết bị di động hoặc thị trường ứng dụng của bạn. Xin lưu ý rằng lựa chọn từ chối của bạn sẽ chỉ áp dụng cho trình duyệt và thiết bị bạn đang sử dụng khi bạn chọn không tham gia.


C. THÔNG TIN TỪ CÁC NGUỒN KHÁC 


Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin về bạn từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi. Theo chỉ đạo của bạn, chúng tôi cũng có thể nhận báo cáo hoặc điểm tín dụng từ các cơ quan báo cáo người tiêu dùng như TransUnion hoặc Equifax, hoặc các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp cơ chế chia sẻ thông tin bạn đã cung cấp cho bên thứ ba thông qua việc sử dụng chương trình ứng dụng giao diện (API), chẳng hạn như Facebook Connect hoặc API Twitter. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết thông tin từ các nguồn khác với thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp theo Chính sách Bảo mật này, Điều khoản và luật hiện hành.


II. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn


Thông tin của bạn là một phần không thể thiếu trong hoạt động của chúng tôi và chúng tôi sử dụng thông tin đó theo nhiều cách khác nhau trong việc cung cấp Dịch vụ và điều hành hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp, ví dụ:


A.  Để cung cấp cho bạn các Dịch vụ mà bạn yêu cầu và cho phép các bên thứ ba không liên kết cung cấp các dịch vụ bổ sung cho bạn.


B. Để vận hành, duy trì và cải tiến Dịch vụ cũng như tạo ra các tính năng và chức năng mới.


C. Để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của người dùng trên các thiết bị khác nhau.


D. Để phát hiện gian lận và bảo mật thông tin.


E. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ e-mail của bạn hoặc thông tin cá nhân khác (a) để liên hệ với bạn cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng, (b) để giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ, Bảo mật hoặc phỉ báng liên quan đến nội dung bạn đã đăng trên Dịch vụ và / hoặc (c) để gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo, ưu đãi và / hoặc thông điệp liên quan đến Dịch vụ và hoạt động của các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác. Nói chung, bạn có thể chọn không nhận thông báo quảng cáo, thông qua các liên kết được cung cấp trong tin nhắn, bằng cách cập nhật các tùy chọn tài khoản của bạn thông qua Dịch vụ hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại  cachtietkiemtien@gmail.com .


F. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cookie và Thông tin được Thu thập Tự động để: (a) cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin của bạn để bạn sẽ không phải nhập lại trong lần truy cập hoặc lần tiếp theo khi bạn truy cập Dịch vụ; (b) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh trên các thiết bị của bạn; (c) theo dõi và phân tích hiệu quả của Dịch vụ và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (d) theo dõi các số liệu sử dụng trang web tổng hợp như tổng số khách truy cập và các trang đã xem; và (e) theo dõi các mục nhập, bài nộp và trạng thái của bạn trong bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động nào khác.


G. Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào các báo cáo tín dụng tiêu dùng của mình, chúng tôi có thể sử dụng nó (1) để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào điểm tín dụng miễn phí, bao gồm các cập nhật định kỳ cho điểm tín dụng của bạn và (2) để đưa ra các đề xuất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà bạn có thể quan tâm, bao gồm thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân, khoản vay mua nhà và các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác do các đối tác của Cách Tiết Kiệm cung cấp.


III. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn


A.  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ, số An sinh xã hội và thông tin nhận dạng khác, với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không có liên kết để xác minh danh tính của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các khía cạnh nhất định của Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu số An sinh xã hội của bạn hoặc một phần số đó để xác minh danh tính của bạn liên quan đến các dịch vụ cho phép bạn xem điểm tín dụng hiện tại hoặc thông tin tài chính khác.


B.  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập trực tiếp từ bạn với các đối tác cho vay bên thứ ba không có liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng các khía cạnh cụ thể của Dịch vụ. Một số ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:


 1. Khi bạn yêu cầu đủ điều kiện trước cho khoản vay của bên thứ ba hoặc sản phẩm thẻ tín dụng trên Trang web của chúng tôi.
 2. Khi bạn yêu cầu thông tin bổ sung hoặc được cá nhân hóa liên quan đến các ưu đãi sản phẩm tài chính từ các công ty tổng hợp dịch vụ tài chính của bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác.
 3. Khi bạn yêu cầu quyền truy cập vào báo cáo tín dụng hoặc điểm số của mình.
 4. Khi bạn yêu cầu quyền truy cập vào các sản phẩm ngân hàng, thẻ tín dụng, quỹ hưu trí hoặc đầu tư của bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi.
 5. Khi bạn báo cáo khiếu nại về một sản phẩm hoặc đối tác cho vay bên thứ ba được nêu trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển đơn khiếu nại của bạn đến đối tác cho vay đó.
 6. Khi bạn yêu cầu câu trả lời hoặc lời khuyên thông qua Dịch vụ của chúng tôi, Cách Tiết Kiệm có thể cung cấp một số thông tin nhất định của bạn cho các chuyên gia, người ủng hộ và cố vấn của bên thứ ba.


C. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin được thu thập tự động như địa chỉ IP cũng như thông tin không được xác định danh tính với các đối tác cho vay bên thứ ba không có liên kết khi bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi (ví dụ: từ bảng tỷ giá hoặc bài đánh giá) để đến bên cho vay bên thứ ba trang web để yêu cầu thông tin hoặc đăng ký các sản phẩm tài chính.


D. Chúng tôi có thể chia sẻ báo cáo tín dụng và thông tin cá nhân khác của bạn với các công ty con Cách Tiết Kiệm thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi để cung cấp cho bạn các khuyến nghị về các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà bạn có thể quan tâm.


E. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và nội bộ của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, các nhà cung cấp dịch vụ chỉ có thể sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và được yêu cầu theo hợp đồng để giữ bí mật và an toàn thông tin của bạn. Ví dụ:


 1. Đối với trang web, phát triển ứng dụng, lưu trữ, lưu trữ dữ liệu, bảo trì và các dịch vụ khác cho chúng tôi.
 2. Đối với tiếp thị nội bộ, gửi email, bao gồm các tài liệu khuyến mại, tiếp thị và giao dịch, gửi các tài liệu khuyến mại khác, bao gồm qua bưu phẩm, SMS và tin nhắn văn bản, cũng như các khuyến mãi và quảng cáo trên mạng xã hội và trực tuyến.
 3. Vì mục đích phòng chống gian lận và bảo mật.


F. Khi bạn chọn chia sẻ thông tin của riêng mình trên một khu vực có thể truy cập công khai của Trang web, chẳng hạn như trang tiểu sử công khai hoặc bất kỳ phần nào mà bạn có thể gửi công khai câu hỏi cho chúng tôi hoặc các đối tác bên thứ ba của chúng tôi, thông tin đó sẽ có sẵn cho bất kỳ ai người có thể truy cập nội dung đó, bao gồm cả những người dùng Trang web khác. Ngoài ra, các câu hỏi bạn gửi và câu trả lời do bên thứ ba cung cấp có thể được đăng trên Trang web của chúng tôi và người dùng khác cũng như công chúng có thể xem được.


G.  Chúng tôi có thể chia sẻ phân tích được xác định và / hoặc tổng hợp với các đối tác bên thứ ba về cách người dùng tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các cách sử dụng cho một số chương trình, nội dung, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mại và / hoặc chức năng có sẵn thông qua Dịch vụ.


H.  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật của tiểu bang và liên bang (chẳng hạn như luật bản quyền), theo lệnh của tòa án, tư pháp hoặc luật khác trát đòi hầu tòa hoặc trát của chính phủ, hoặc để hợp tác với hoạt động thực thi pháp luật.


I.  Bằng cách gửi yêu cầu thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tiết lộ thông tin của mình cho các bên thứ ba để chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn bởi các bên thứ ba phải tuân theo chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cụ thể của mỗi bên thứ ba. Cách Tiết Kiệm không kiểm soát các phương tiện mà các bên thứ ba sử dụng hoặc tiết lộ thêm thông tin của bạn.


J. Nếu bạn gửi yêu cầu thông qua Dịch vụ của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp báo giá hoặc thông tin qua điện thoại, fax và / hoặc email. Bạn cũng có thể nhận được các cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại do gửi yêu cầu, ngay cả khi bạn đang ở trong Cơ quan đăng ký không gọi quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan đăng ký tương tự nào khác.


K. Không gửi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc dịch vụ nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị chia sẻ như mô tả ở trên. Khi bạn đã gửi yêu cầu thông qua Dịch vụ và chúng tôi đã chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả ở trên, các điều khoản trong chính sách bảo mật của bên thứ ba sẽ áp dụng cho việc bên đó sử dụng thông tin của bạn.


L. Tất nhiên, bạn có thể từ chối chia sẻ một số thông tin nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số tính năng và chức năng của Dịch vụ.


IV. Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu


Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật nhất định được thiết kế để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi thông qua Dịch vụ hoặc lưu trữ trên Trang web và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.


V. Các thay đổi và cập nhật đối với Chính sách Bảo mật này


Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bao gồm bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên Trang web hoặc bằng cách gửi email cho bạn để bạn có thể chọn có tiếp tục sử dụng Dịch vụ hay không. Các sửa đổi quan trọng có hiệu lực sau 30 ngày theo lịch kể từ ngày thông báo ban đầu của chúng tôi hoặc khi bạn chấp nhận các Điều khoản đã sửa đổi. Các sửa đổi tài liệu có hiệu lực khi đăng Chính sách Bảo mật hoặc Điều khoản Dịch vụ được cập nhật trên Trang web. Vui lòng truy cập lại trang này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này. Để tránh nghi ngờ, các tranh chấp phát sinh dưới đây sẽ được giải quyết theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm tranh chấp phát sinh.


0 nhận xét: